Czy dziecko niepełnosprawne intelektualnie jest zdolne do przebaczenia?

Jacek J. Błeszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.029

Abstrakt


W artykule podjęto problem świadomości przebaczania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Artykuł powstał w oparciu o badania. W podsumowaniu przedstawiono wnioski dotyczące świadomości rozumienia i używania pojęcia przebaczenie. Stwierdzić możemy, iż samo słowo bazuje na refleksji zdobytej w praktyce.

Słowa kluczowe


niepełnosprawność intelektualna; myślenie abstrakcyjne; przebaczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoszewska, Natalia. „Mechanizmy obronne w ujęciu psychoanalitycznym”. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty studenckie 5 (2010): 114–130.

Augustyn. „Kazanie 336, 1. 6”. W: Liturgia Godzin, t. 1, 1046–1047. Poznań: Pallottinum, 1982.

Błeszyński, Jacek J. „Inkluzja i ekskluzja społeczna osób z niepełną sprawnością”. W: Inkluzja i ekskluzja społeczna osób z niepełną sprawnością. Współczesne konteksty i kontrowersje pedagogiki wspierającej, red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek, 13–25. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2009.

Błeszyński, Jacek J. Niepełnosprawność intelektualna: mowa, język, komunikacja: czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013.

Bobkiewicz-Lewartowska, Lucyna. Niepełnosprawność intelektualna. Diagnoza, edukacja, wychowanie. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2011.

Bogdanowicz, Marta. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1985.

Burda, Katarzyna. „Syndrom sztokholmski – kiedy ofiara kocha oprawcę”. http://nauka.newsweek.pl/syndrom-sztokholmski---kiedy-ofiara-kocha-oprawce,107803,1,1.html (pobrano: 10.04.2016).

Chiocca, Ellen M. „Assessment of the Neurologic System”. W: Ellen M. Chiocca, Advanced Pediatric Assessment, 458–492. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

Cimera, Robert Evert. The Truth About Special Education: A Guide for Parents and Teachers. Oxford: The Scarecrow Press, 2003.

Enright, Robert, The Human Development Study Group. „The moral development of forgiveness”. W: Handbook of Moral Behavior and Development, t. 1, red. W. Kurtines, J. Gewirtz, 123–152. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1991.

Freud, Zygmund. Il disagio della civiltà. Torino: Bolliati Boringhieri, 1978.

Giulianini, Annalisa. O przebaczeniu, czyli jak uleczyć duszę. Kraków: Bratni Zew, 2010.

Hunter, Robin C. A. „Forgiveness, retaliation and paranoid reactions”. Canadian Psychiatric Association Journal 23, 3 (1978): 167–173.

Nowosielski, Mirosław. „Przebaczenie – trudny problem widziany z perspektywy psychologicznej”. Ateneum Kapłańskie 156, 2 (2011): 223–232.

Ochberg, Frank M. „Understanding the victims of spousal abuse”. http://www.giftfromwithin.org/html/spousal.html (pobrano: 14.09.2016).

Parry, John, Eric Y. Drogin. Mental Disability Law, Evidence, and Testimony: A Comprehensive Reference Manual for Lawyers, Judges, and Mental Disability Professionals. Illinois: American Bar Association, 2007.

Sękowska, Zofia. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 1998.

Słownik języka polskiego. http://www.sjp.pl

Speck, Otto. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Szymołon, Jerzy. „Specyfika przeżycia religijnego”. Roczniki Psychologiczne 1 (1998): 167–180.

Vergote, Antoine. Religione, fede, incredulità. Studio psicologico. Milano: San Paolo Edizioni, 1985.

Wojciszke, Bogdan. Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar, 2002.

Wyczesany, Janina. Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1999.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism