Forgiveness in Psychotherapy

Romuald Jaworski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.027

Abstract


To accurately describe the place of forgiveness in the psychotherapeutic process, one should take into account numerous types of psychotherapy. Many trends and schools of psychotherapy exclude forgiveness. But in reality, the process of psychotherapy and the process of forgiveness have a lot in common. Discomfort, anxiety and other unpleasant experiences accompany the process of psychotherapy, which reveals personal injuries and painful areas. In forgiveness-oriented therapy one should consider the context of grievance (sometimes also the context of guilt), the situation of the wronged person and his/her mental and spiritual dispositions. Discovering and naming the difficulties experienced, tribulations and grievances is the first stage and element of the process. Since forgiving is not only a mere act but also a process, thus one has to account for its certain phases. The motivation to forgive and the addressee, which is the evildoer, are also of utmost importance. The persons wronged direct their thinking concerning grievances and forgiveness not only toward individuals but also toward God and themselves. Forgiveness gains depth, motivation and efficacy in the context of religion. For Christians, the experience of God's forgiveness becomes the main motive to forgive. Religion becomes a meaningful factor in effective forgiveness-oriented therapy.


Keywords


psychotherapy of mental health harm; dynamics of forgiveness; forgiveness in psychotherapy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Augsburger, Dawid. Sztuka przebaczania, tłum. Andrzej Czarnocki. Warszawa: Świat Książki, 1996.

Augustyn, Józef. Ból krzywdy, radość przebaczenia. Kraków: Wydawnictwo M, 1998.

Clendenen, Avis, Martin Troy. Uzdrawiająca siła przebaczania. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Cook, Jerry, Stanley C. Baldwin. Miłość, akceptacja i przebaczenie. Warszawa: Warszaw-skie Seminarium Teologiczne, 1996.

Czabała, Jan Cz. Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Danneels, Godfried. Przebaczać. Wysiłek człowieka, dar Boga. Kielce: Jedność, 2007.

Giulianini, Annalisa. O przebaczeniu, czyli jak uleczyć duszę. Psychologiczne i duchowe sprzeczności, tłum. Magdalena Osocha. Kraków: Bratni Zew Wydawnictwo Fran-ciszkanów, 2008.

Ide, Pascal. Czy możliwe jest przebaczenie?, tłum. Małgorzata Zaręba. Kraków: Wydaw-nictwo WAM, 2000.

Jakubowska, Urszula. „Modele badań nad psychoterapią”. W: Psychoterapia – badania i szkolenia, red. Lidia Grzesiuk, 21–44. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia, 2006.

Jaworski, Romuald. „Przebaczenie jako psychologiczna strategia radzenia sobie z poczu-ciem krzywdy”. Edukacja Dorosłych 3 (2000): 35–46.

Jaworski, Romuald. Kiedy miłość boli. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2015.

Kix, Joahim. „Ist es «vergeblich»?“. IGNIS-Journal IX (1994): 20–30.

Kratochvil, Stanisław. Podstawy psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka: 2003.

Larsen, Ernie. Od gniewu do przebaczenia, tłum. Ewa Zaremba. Gdańsk: GWP, 2000.

Linn, Dennis Matthew Linn. Uzdrawianie ludzkich zranień, tłum. Agata Bożek. Kraków: Wydawnictwo M, 1993.

Mellibruda, Jerzy. „Pułapka nieprzebaczonej krzywdy w aspekcie psychologicznym”. W: Krzywda i przebaczenie, red. Tadeusz Huk, Anna Foltańska, 9–38. Kraków: Wy-dawnictwo M, 1997.

Mellibruda, Jerzy. Nieprzebaczona krzywda. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1992.

Meninger, William A. Jak przebaczać. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2003.

Monbourquette, Jean. Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia. Kraków: Wydawnictwo M, 1996.

Nieder, John, Thomas M. Thompson. Przebacz i pokochaj na nowo. Warszawa: Vocatio, 1995.

Padovani, Martin H. Uleczyć zranione uczucia. Jak przeżywać trudności życiowe. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Sommet, Jacques. Ludzkie cierpienie i Boże przebaczenie, tłum. Janina Anna Żelechowska. Kraków: WAM, 1997.

Tausch, Reinhard. „Verzeihen: die doppelte Wohltat“. Psychologie Heute 4 (1993): 27–35.

Worthington, Everett L. „Wybaczalne odpuszczanie”. Charaktery. Magazyn psychologicz-ny 4 (2010): 17.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism