Człowiek podobny do Boga przez przebaczenie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma

Sławomir Chrost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.013

Abstrakt


W realiach dzisiejszego świata warto przypominać pedagogię ojców Kościoła dotyczącą między innymi przebaczenia. Celem niniejszego tekstu jest refleksja nad fenomenem przebaczenia w nauczaniu jednego z pierwszych pedagogów chrześcijańskich, jakim był św. Jan Chryzostom. Jego nauczanie zawarte jest głównie w komentarzach do Pisma Świętego. Złotousty wyjaśnia, czym jest przebaczenie, komentując przede wszystkim teksty Ewangelii według św. Mateusza (rozdział VI) oraz List św. Pawła do Galatów (rozdział VI). Aby zrozumieć istotę przebaczenia, należy jednak najpierw ukazać myśl antropologiczną anticheńczyka, sięgając do jego homilii na Księgę Rodzaju oraz pisma Do Teodora po jego upadku. Artykuł przypomina najważniejsze fakty z życia Jana Chryzostoma, ukazuje go jako pedagoga, aby następnie przybliżyć naukę o człowieku potrzebującym przebaczenia i przebaczającym, bowiem „nic nas tak Bogu podobnymi nie czyni, jak gdy złym i takim, którzy nam krzywdę czynią, przebaczamy”.

Słowa kluczowe


pedagogia ojców; człowiek potrzebujący przebaczenia; człowiek przebaczający

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI. „Św. Jan Chryzostom jednym z ojców społecznej nauki Kościoła”. Audiencja generalna, 26 września 2007. L’Osservatore Romano 12 (2007): 31–32.

Benedykt XVI. „Św. Jan Złotousty – wielki teolog i kaznodzieja”. Audiencja generalna, 19 września 2007. L’Osservatore Romano 12 (2007): 30–31.

Campenhausen, Hans von. Ojcowie Kościoła. Warszawa: PAX, 1967.

Chrostowski, Waldemar. Uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha w świetle Biblii. Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk, 2016.

Chryzostom, Jan. „Do Teodora po jego upadku”. W: Jan Chryzostom, Wybór pism, tłum. Henryk Paprocki, Wojciech Kania, 192–238. Warszawa: ATK, 1974.

Chryzostom, Jan. „O wychowaniu dzieci”. W: Jan Chryzostom, Wybór Pism, tłum. Henryk Paprocki, Wojciech Kania, 157–185. Warszawa: ATK 1974.

Chryzostom, Jan. Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. Kraków: WAM, 2003.

Chryzostom, Jan. Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza Rdz 1–3). Kraków WAM: 2008.

Chryzostom, Jan. Katechezy chrzcielne (homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów), U źródeł katechumenatu 1. Lublin: Kerygma 1993.

Chryzostom, Jan. Komentarz do listu św. Pawła do Galatów. Kraków: WAM, 2008.

Chryzostom, Jan. Wybór pism, tłum. Henryk Paprocki, Wojciech Kania. Warszawa: ATK, 1974.

Drączkowski, Franciszek. „Pedagogia Ojców i Pisarzy Kościoła”. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. Tadeusz Pilch, 88–92. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005.

Franciszek. Bulla MisericordiaeVultus. Poznań: Pallotinum, 2015.

Giblet, Jean, Marc-Francois Lacan. „Przebaczenie”. W: Słownik teologii biblijnej, red. Xavier Leon-Dufour, tłum. Kazimierz Romaniuk, 799–803. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1973.

Kania, Wojciech. „Pierwsza rodzinna katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma”. Vox Patrum 5 (1985): 215–222.

Kelly, John N. D. Złote Usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. Katarzyna Krakowczyk. Bydgoszcz: Homini, 2001.

Możdżeń, Stefan. „Ojcowie i pisarze Kościoła – poglądy pedagogiczne”. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. Tadeusz Pilch, 92–97. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005.

Słomczyńska, Anna. „Pisma o charakterze wychowawczym”. W: Jan Chryzostom, Wybór pism, tłum. Henryk Paprocki, Wojciech Kania, 153–156. Warszawa: ATK, 1974.

Wójtowicz, Henryk. „Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma”. Vox Patrum 5 (1985): 201–214.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism