Autor - szczegóły

Dzienisiuk, Dorota, Uniwersytet Warszawski, Polska

  • Vol 5, No 1 (2017) - Artykuły
    Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w Polsce i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w innym państwie członkowskim UE
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism