Autor - szczegóły

Kołaczkowski, Bartosz, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PolskaPartnerzy platformy czasopism