Vol 2, No 2 (2014)

Spis treści

Artykuły

Zbigniew Ofiarski
PDF
9-28
Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski
PDF
29-41
Małgorzata Cilak
PDF
43-57
Anna Ostrowska
PDF
59-78
Marcin Tyniewicki
PDF
79-89
Wojciech Bożek
PDF
91-111

Glosy

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. I SA/Po 442/13
Robert Musiałkiewicz
PDF
115-122
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r. III AUa 813/13
Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski
PDF
123-130
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2013 r. III AUa 510/13
Damian Wąsik
PDF
131-140

Recenzje

Martyna Łaszewska-Hellriegel, „Państwo a dzieci – czyli jak prowadzić politykę rodzinną (studium prawno- -porównawcze polskiego i niemieckiego systemu zabezpieczeń społecznych)”, TNOiK, Toruń 2012, ISBN 978–83–7285–591–6
Andrzej Borodo
PDF
143-148

Varia

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej, Toruń, 16–18 czerwca 2014 r.
Jacek Pakuła, Krzysztof Czarnecki
PDF
151-156
Ogólnopolska konferencja naukowa „Ułatwienia” w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, Toruń, 22 września 2014 r.
Krzysztof Czarnecki
PDF
157-158


Partnerzy platformy czasopism