Vol 64 (2020)

Spis treści

Artykuły

Radosław Grześkowiak
PDF
7-33

Materiały

Alicja Bielak
PDF
35-56
Waldemar Kowalski
PDF
57-70
Kazimierz Bem
PDF
71-103
Ewa Cherner, Kazimierz Bem
PDF
105-122

Artykuły recenzyjne

Paweł Kras
PDF
123-155

Recenzje

Recenzje
 
PDF
157-327

In memoriam

Irena Backus (1950–2019)
Valentina Lepri
PDF
329-331
Lech Tadeusz Szczucki (1933–2019)
Juliusz Domański
PDF
333-344
Wykaz skrótów
 
PDF
345
Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 
PDF
347-352
Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce
 
353-355
Lista recenzentów
 
PDF
357


Partnerzy platformy czasopism