Vol 61 (2017)

Spis treści

Janusz Tazbir (1927–2016)
Henryk Samsonowicz
5-9
The Annihilation of the Arian “Capital”
Janusz Tazbir
11-40
Polish Echoes of St. Bartholomew’s Day Massacre
Janusz Tazbir
41-65
From Antemurale to Przedmurze, the History of the Term
Janusz Tazbir
67-87
Philip Melanchthon in the Writings of his Polish Contemporaries
Janusz Tazbir
89-105
Angelika Modlińska­-Piekarz
107-145
Paulina Nicko­-Stępień
147-166
Paulina Nicko­-Stępień
167-189
Wojciech Ryczek
191-213
Radosław Grześkowiak
215-244
Karol Łopatecki
245-273
Tomasz Jeż
275-302
Przemysław Dąbrowski
303-313


Partnerzy platformy czasopism