Kampania wyborcza w mediach społecznościowych. Rozmowa z kandydatem do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. prof. Andrzejem Zybertowiczem

Ewelina Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.015

Abstrakt


Rozmowa z kandydatem do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., prof. Andrzejem Zybertowiczem ma na celu pokazanie, jak z jego perspektywy wyglądała kampania wyborcza w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i YouTube. Wybór jego osoby nie jest przypadkowy. Profesor był jednym z głównych rywali w okręgu nr 2. Ostatecznie przegrał niewielką liczbą głosów z jedynką na tej samej liście PiS, Kosmą Złotowskim. Miejscami, w których uwaga internautów skupiała się na osobie profesora w sposób szczególny, były jego oficjalne kanały społecznościowe. Niniejszy wywiad swobodny został przeprowadzony dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., tj. 10 czerwca 2014 r. i ma na celu pokazanie, w jaki sposób wykorzystywano w kampanii wyborczej wyżej wymienione profile społecznościowe. Treść wywiadu ujawnia subiektywną ocenę ich skuteczności w opinii kandydata oraz jego osobistą refleksję na temat tego typu medium. Z prof. Andrzejem Zybertowiczem rozmawiała mgr Ewelina Wojciechowska, studentka studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Słowa kluczowe


kampania wyborcza; social media; Parlament Europejski; Andrzej Zybertowicz

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism