Gazeta internetowa „Polska jest najważniejsza” jako narzędzie promocji politycznej

Magdalena Mateja

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2012.007

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki analizy gazety internetowej „Polska jest najważniejsza” (PJN) ze względu na jej strukturę, gatunki dziennikarskie wykorzystane przez redakcję do zaprezentowania treści oraz funkcje i zadania, jakie realizował periodyk. Gazeta publikowana w formacie PDF należy do segmentu prasy partyjnej i jako taka stanowiła część serwisu internetowego promującego kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta RP w 2010 roku. Artykuł podzielono na trzy części; pierwsza jest próbą wykazania, na ile koncepcja struktury PJN odpowiada wzorcom strukturalnym gazet i czasopism internetowych. Druga część zawiera wyniki analizy gatunkowej PJN, a także ustalenia dotyczące środków ekspresji i rozwiązań edytorskich obecnych w publikacjach gazety oraz funkcji pełnionych przez periodyk. W ostatniej części zawarto rozważania na temat zakresu wykorzystania gazety PJN w procesie promowania kandydatury Jarosława Kaczyńskiego.


Słowa kluczowe


gatunki dziennikarskie; gazeta internetowa; Jarosław Kaczyński; katastrofa smoleńska; komunikowanie polityczne; „Polska jest najważniejsza”; prasa partyjna; promocja polityczna; wybory prezydenckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej. 2006. Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Darska Bernadetta. 2008. Czas Fem. Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych. Olsztyn: Wydawnictwo Portret.

Grzenia Jan. 2007. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janik-Wiszniowska Małgorzata. 2009. Promocja i reklama polityczna. [W:] A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.). Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jupowicz-Ginalska Anna. 2010. Marketing medialny. Warszawa: Difin.

Pisarek Walery (red.). 2006. Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota. 2008. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe

Koryszewski Mariusz. 2009. Prasa drukowana wciąż króluje: tylko 3 proc. czyta gazety w sieci. http://technologie.gazeta.pl/, 1.12.2010.

NYT wprowadzi opłaty za internetowe artykuły w styczniu 2011 r. 2010. http://www. wirtualnemedia.pl, 18.05.2010.

„Polska jest najważniejsza”. http://jaroslawkaczynski.info, 4.07.2010.

Sandecki Marcin. 2010. Prawdziwa kampania toczy się w sieci. http://wyborcza.pl/, 20.11.2010.


Partnerzy platformy czasopism