Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego

Karolina Stefanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2011.003

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Castells Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goban-Klas Tomasz. 2006. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hubert Wit. 2009. Cyfrowe nierówności w dobie kultury 2.0. Problemy wybrane. [W:] M. Jeziński (red.). Nowe media a media tradycyjne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hughes Mark. 2008. Marketing szeptany. Buzz marketing. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Jabłoński Andrzej. 1991. Polityka. Interpretacje definicyjne. [W:] A. W. Jabłoński, L..Sobkowiak (red.). Kategorie analizy politologicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Leszczuk-Fiedziukiewicz Anna. 2009. Kampania negatywna i kampania internetowa jako przykład promocji polityków w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. [W:] E. Kużelewska, A. R. Bartnicki (red.). Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Manin Bernard, Lev-On Azi. 2009. Happy accidents: Deliberation and online exposure to opposing views. [W:] T. Davies, S. Gangadharan (red.). Online Deliberation: Design, Research and Practice. Chicago: Center for the Study of Language and Information.

Masłyk Tomasz. 2007. Demokracja deliberatywna a Internet. [W:] M. Szpunar (red.). Media a polityka. Rzeszow: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

McQuail Denis. 2007. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe

Facebook. Statystyki. 2010. http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, 13.04.2010.

Gulczyński Mariusz. 2007. Władza polityczna. http://knol.google.com/k/władza-polityczna#, 19.04.2010.

Iran. Wojna w Internecie. Facebook i Twitter za Teheranem. 2009. http://www.redakcja.newsweek.pl/Tekst/Polityka-Polska/530070,Iran---wojna-w-interneciefacebook- i-twitter-za-teheranem.html, 1.05.2010.

Morozov Evgeny. 2009. Moldova’s Twitter revolution. http://neteffect.foreignpolicy. com/posts/2009/04/07/moldovas_twitter_revolution, 12.04.2010.

Nations Daniel. 2008. What is a Tweet. http://webtrends.about.com/od/glossary/g/ what-is-a-tweet.htm, 1.05.2010.

-letnia Neda. Męczennica irańskiej rewolucji. 2009. http://wiadomosci.gazeta.pl/ Wiadomosci/1,80591,6741791,16_letnia_Neda_meczennica_iranskiej_rewolucji.html, 28.04.2010.

Westling Mike. 2007. Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political Communication. http://www.thenewvernacular.com/projects/facebook_ and_political_communication.pdf, 4.05.2010.

Inne źródła

Chandlee Blake. 2010. Przyszłość mediów społecznościowych w Polsce. Referat wygłoszony na konferencji „Facebook Now”. Warszawa, 12 stycznia 2010.


Partnerzy platformy czasopism