Andrew Keen. 2007. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 198; Bohdan Jung (red.). 2010. Wokół mediów ery Web 2.0. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 263

Jakub Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2010.015

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lessig Lawrence. 2009. Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Źródła internetowe

Lanier Jaron. 2006. Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism, „Edge. The Third Culture”. http://www.edge.ag/3rd_culture/lanier06/lanier06_index.html, 12.05.2010.


Partnerzy platformy czasopism