Autor - szczegóły

Mańczak, Witold, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Romańskiej, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, Polska

  • Vol 10, No 2 (2013) - RECENZJE
    Kazimierz Polański, Gramatyka języka połabskiego, www.sbc.org.pl/Content/18899/gramatyka_jezyka_polabskiego.pdf
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism