Autor - szczegóły

Wołowska, Katarzyna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Romańskiej, Polska

  • Vol 15 (2018) - ARTYKUŁY
    Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism