Autor - szczegóły

Czarnecka, Katarzyna, Polska Akademia Nauk Instytut Języka Polskiego, Polska

  • Vol 13 (2016) - ARTYKUŁY
    Podobieństwa i różnice w zakresie słowotwórstwa między gwarową polszczyzną północno- i południowokresową
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism