Autor - szczegóły

Zaucha, Joanna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Polska

  • Vol 11 (2014) - ARTYKUŁY
    Fikcja a fałsz. O właściwościach semantyczno-składniowych przymiotników fikcyjny i fałszywy
    Abstrakt  PDF
  • Vol 12 (2015) - ARTYKUŁY
    Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism