Autor - szczegóły

Woźniak, Joanna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Lingwistyki Stosowanej, Polska

  • Vol 15 (2018) - ARTYKUŁY
    Relacje semantyczne w polskich i niemieckich terminach wielowyrazowych z zakresu prawa
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism