Autor - szczegóły

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, PolskaPartnerzy platformy czasopism