Autor - szczegóły

Vetulani, Grażyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Filologii Romańskiej, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Romańskiej, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Polska

  • Vol 14 (2017) - ARTYKUŁY
    Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych języka polskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism