Użycie wielkich liter w tekstach prawniczych w kontekście przekładu z języka hiszpańskiego na polski

Anna Nowakowska-Głuszak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2020.015

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest stosowanie wielkich liter w polskich i hiszpańskich tekstach prawniczych w kontekście przekładu. Wychodząc z założenia, że błędne użycie wielkich liter w tłumaczeniu wynika przede wszystkim z transferencji negatywnej, analizujemy czynniki mogące wpływać na pisownię nazw organów, instytucji i urzędów w tekstach prawniczych. Przeprowadzona analiza porównawcza wskazuje, że problem ma bardzo złożony charakter, gdyż wymaga uwzględnienia zarówno odmiennych zasad językowych, jak i norm o charakterze prawnym i instytucjonalnym (tłumaczeniowym), które w różnych konfiguracjach determinują zapis określonej nazwy. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym właściwe tłumaczenie jest uzus kształtowany przez wspólnotę praktyków i wyraźna tendencja do majuskulizmu w hiszpańskim dyskursie prawniczym.


Słowa kluczowe


tłumaczenie prawnicze hiszpańsko-polskie; nazwy instytucji; wielkie litery; norma językowa; uzus językowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biel Ł., 2014, Lost in the Eurofog: The textual fit of translated texts, Frankfurt am Main: Peter Lang.

CENDOJ. Centro de Documentación Judicial, [online:] http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp., [23.10. 2019].

Diccionario panhispánico de dudas, [online:] https://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd, [23.10.2019].

Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, 2015, Estudio de campo: lenguaje escrito [online:] https://lenguajeadministrativo.com/wp-content/uploads/2015/10/CMLJ-Lenguaje-escrito.pdf, [23.10.2019].

Gómez A., 2009, Abogacía y corrección idiomática, Revista de Llengua i Dret 51/2009, s. 187-200.

Jopek-Bosiacka A., 2017, Między normą a uzusem. O roli teorii prawa i doktryny w procesie oceny jakości przekładu prawnego, w: B. Walkiewicz, K. Kęsicka (red.), Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji, Poznań: Wydawnictwo UAM, s. 27-40.

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego, 2018, [online:] https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/Kodeks-zawodowy-t%C5%82umacza-przysi%C4%99g%C5%82ego-2018.pdf, [20.10, 2019].

Kozłowska Z., 2002, O błędach językowych w tekstach polskich przekładów, w: A. Kopczyńska, Z. Zaliwska-Okrutna (red.), Język rodzimy a język obcy, komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa: Wydawnictwo UW, s. 137-147.

Kubacki D. A., 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.

Martínez de Sousa J., 2010, Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas, Gijón: Ediciones Trea, S.L.

Montolío Durán E. (ed.), 2012, Hacia la modernización del discurso jurídico, Barcelona: Universidad de Barcelona.

Polański K. (red.), 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Ossolineum.

Projekt ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego, [online:] https://www.rpo.gov.pl/pliki/12059280660.pdf, [20.10.2019].

Real Academia Española, 2010, Ortografía de la lengua española, Madrid: Espasa Libros.

Słownik języka polskiego PWN, [online:] http://sjp.pwn.pl, [22.10. 2019].

(2004), Słownik ortograficzny PWN, Warszawa: PWN.

Tomás Ríos J., 2005, Las sentencias judiciales, estudio y análisis sociolingüístico, Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos 9, [online:] https://www.um.es/tonosdigital/znum9/corpora/juridicos.html, [23.10.2019].

Departament Języka Polskiego. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych. Komisja Europejska, 2016, Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy, [online:] https://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/styleguide_polish_dgt_pl.pdf, [20.10.2019].

Wenger E., 1998, Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity, New York: Cambridge University Press.

Wielkie i małe litery w tekstach UE – ustalenia Zespołu Rady Języka Polskiego ds. Współpracy z Tłumaczami UE, poczynione na posiedzeniu Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP 2 XII 2005 r. z uzupełnieniami z dnia 30.12.2005 r., [online:] http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:wielkie-i-mae-litery-w-tekstach-ue&catid=44&Itemid=145, [10.10. 2019].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism