Problem długich samogłosek w języku macedońskim

Irena Sawicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2020.009

Abstrakt


Autor artykułu rozważa możliwość wprowadzenia do inwentarza macedońskich jednostek fonologicznych długich fonemów samogłoskowych. Na podstawie przytaczanych argumentów propozycję tę odrzuca.

Słowa kluczowe


język macedoński; fonetyka; fonologia; długie samogłoski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brozović D., 1973, O fonološkim sustavima suvremenih južnoslavenskih standardnih jezika, Македонски јазик XXIV, s. 7–31.

Korytowska A., 2002, Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich, dysertacja doktorska, nieopublikowana, Tоruń.

Korytowska A., 2006, Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich, Folia Philologica Macedono-Polonica 6, s. 27–33.

Trawińska A., Cychnerska A., Sawicka I., 2016, Wymowa samogłosek w warunkach sandhi na południu Słowiańszczyzny, w: Sandhi w językach słowiańskich II, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, s. 227–277.

Видоески Б., 1998–1999, Диалектите на македонскиот јазик, Скопје: Македонската академија на науките и уметностите (том 1: 1998, 2: 1999, 3: 1999).

Конески Б., 1982, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје: Култура.

Пјанка В., 1960/61, Квалитетот како фонолошки фактор во македонскиот јазик, Македонски јазик XI–XII/1–2, s. 203–212.

Савицка И., Цихнерска А., 2018, Местото на македонската фонетика во рамките на словенскиот и балканскиот јазичен свет, Скопје: Македонската академија на науките и уметностите.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism