Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej

Katarzyna Wołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.021

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza kontekstowego wartościowania sememów ‘Ojciec’ i ‘Syn’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w perspektywie mikrostrukturalnej i interpretacyjnej. Ponieważ ostateczna konfiguracja treści semantycznej odbywa się w kontekście, analizowane sememy są rozpatrywane jako elementy całej siatki relacji semantyczno-dyskursywnych, zarówno na planie paradygmatycznym (klasy semantyczne), jak i na planie syntagmatycznym (izotopie i wiązki izotopiczne, które w tekście można analizować na poziomie lokalnym i globalnym). Wartościowanie przypisywane sememom ‘Ojciec’ i ‘Syn’ wynika bowiem ze wzajemnych relacji pomiędzy różnymi elementami kontekstu, prowadzących do zakwestionowania wartości normatywnej (dla sememu-typu) i wprowadzających opozycję semantyczną w tekście w celu uzyskania zamierzonego efektu artystycznego.


Słowa kluczowe


izotopia semantyczna; wartościowanie; interpretacja; tekst

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism