Целостность авторского сознания как признак главного дискурсивного плана в лирическом стихотворении

Gennadij Zeldowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.020

Abstrakt


Integralność świadomości autora jako znak głównego planu dyskursywnego w wierszu lirycznym

Powieść liryczna jest zazwyczaj podzielona na dwie części, z której jedna opisuje jakieś doświadczenie a druga zawiera odkrycie ważnej, zazwyczaj prawdy ogólnej. Właśnie ta druga część znajduje się na bliższym planie w dyskursie lirycznym, natomiast część pierwsza ma za zadanie przygotować do istotnego odkrycia.
    Artykuł porusza charakterystyczną dla planu bliższego w poezji lirycznej kwestię, którą jest znacząca spójność sumienia autora. Zaproponowana została analiza ilościowa tejże spójności. Przedstawione obliczenia ukazują jak znacznie, w tym wypadku, plan dalszy dyskursu lirycznego ma tendencję różnić się od planu bliższego. W podsumowaniu określone zostały obiecujące perspektywy dalszych badań.


Słowa kluczowe


poezja liryczna; kompozycja; plan bliższy dyskursu lirycznego; plan dalszy dyskursu lirycznego; świadomość autora

Pełny tekst:

PDF (Russian)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism