Еще раз о финальных кластерах с сонантами

Tatiana Zinowjewa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.017

Abstrakt


Jeszcze raz o wygłosowych zbitkach spółgłoskowych z sonantami

Artykuł porusza zagadnienie ewolucji wymowy wygłosowych zbitek spółgłoskowych z sonantami we współczesnym języku rosyjskim. Została zasygnalizowana konieczność zmiany poglądów dot. statusu fonematycznego epentezy samogłoskowej w takich klastrach, która jest podyktowana m.in. pojawieniem się w języku rosyjskim licznych świadomych i nieświadomych błędnych zapisów, nieuwzględniających samogłoski w sylabach wygłosowych.


Słowa kluczowe


final clusters with sonants; vocalic infix; phonemic status

Pełny tekst:

PDF (Russian)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism