Grafemika jako dział językoznawstwa — rozważania teoretyczne i perspektywy badań interdyscyplinarnych

Aleksandra Smoczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.016

Abstrakt


Pojawia się niewiele publikacji, w których grafemika stanowi główny przedmiot rozważań. Podobna sytuacja na scenie naukowej powoduje brak systematycznego opisu tej dziedziny. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie grafemiki jako działu językoznawstwa, wskazanie jej aparatu badawczego oraz opisanie obszaru refleksji naukowej. Praca przedstawia podział zagadnień badawczych na grafemikę pisma fonograficznego oraz ideograficznego i wyróżnia ich cechy charakterystyczne. Ponadto, artykuł analizuje stan badań w dziedzinie grafemiki oraz sugeruje możliwości zastosowania zagadnień związanych z tym aspektem językoznawstwa w badaniach interdyscyplinarnych.


Słowa kluczowe


grafemika; lingwistyka; badania interdyscyplinarne

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism