Derivation of Czech verbs and the category of aspect

Magda Ševčíková, Jarmila Panevová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.007

Abstrakt


Odvozování českých sloves a kategorie vidu  (shrnutí)

Příspěvek se zabývá změnami v kategorii slovesného vidu, k nimž dochází během odvozování sloves od sloves v češtině. Po stručném shrnutí základních bodů aspektologických diskuzí nad videm českého slovesa je tvoření vidových protějšků prezentováno jako integrální součást derivace českých sloves. Ve shodě s tímto pohledem je kategorie vidu využita jako důležitý rys při modelování slovesné derivace v databázi zachycující derivační morfologii češtiny. V příspěvku představujeme sadu kritérií, na jejichž základě byla slovesa v databázi organizována.

Odvozování českých sloves a kategorie vidu

 (shrnutí)

Příspěvek se zabývá změnami v kategorii slovesného vidu, k nimž dochází během odvozování sloves od sloves v češtině. Po stručném shrnutí základních bodů aspektologických diskuzí nad videm českého slovesa je tvoření vidových protějšků prezentováno jako integrální součást derivace českých sloves. Ve shodě s tímto pohledem je kategorie vidu využita jako důležitý rys při modelování slovesné derivace v databázi zachycující derivační morfologii češtiny. V příspěvku představujeme sadu kritérií, na jejichž základě byla slovesa v databázi organizována.

Słowa kluczowe


odvozování; flexe; slovesný vid; předpona; přípona

Pełny tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism