Some remarks on stress and reduction correlations in Spanish

Karolina Broś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2017.013

Abstrakt


Kilka uwag na temat korelacji między akcentem a redukcją głosek w języku hiszpańskim

Jak powszechnie wiadomo, w języku hiszpańskim występuje wiele procesów redukcji spółgłosek. Jednocześnie, system samogłoskowy tego języka jest dość prosty. Obejmuje on 5 stabilnych, równomiernie rozłożonych fonemów, których realizacje są niezmienne bez względu na akcent wyrazowy czy intonację. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że w niektórych dialektach języka hiszpańskiego zaobserwować można redukcję samogłosek w postaci ubezdźwięcznienia, ale bez jednoczesnego występowania zmian spółgłoskowych o charakterze lenicyjnym. Biorąc pod uwagę taką a nie inną dystrybucję procesów redukcyjnych, można dojść do wniosku, że redukcja spółgłosek wyklucza redukcję samogłosek i odwrotnie. Pomiędzy omawianymi dwoma typami zjawisk zachodzi zatem ciekawa zależność, którą warto zbadać pod względem produkcyjnym, percepcyjnym, akwizycyjnym i typologicznym. Szereg badań z zakresu percepcji i produkcji samogłosek przez użytkowników rodzimych języka hiszpańskiego wskazuje na to, że systemy o mało rozbudowanym inwentarzu samogłosek i rytmie sylabicznym polegają na innych sygnałach niż typologicznie inne języki przy rozpoznawaniu akcentu i melodii (jakości samogłoski). Nawet niewielkie zmiany jakościowe i akcentowe wpływają zaś negatywnie na zrozumienie poszczególnych elementów leksykalnych i znacznie zaburzają procesy przetwarzania mowy.


Słowa kluczowe


redukcja samogłosek; redukcja spółgłosek; akcent hiszpański; percepcja mowy; rytm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alvar M., 1969, Nuevas notas sobre el español de Yucatán, Iberoromania 1, p. 159–189.

Beckman M., Edwards J., 1994, Articulatory evidence for differentiating stress categories, In: P. A. Keating (ed.), Papers in laboratory phonology III, Cambridge: CUP, p. 7–33.

Boyd-Bowman P., 1952, La pérdida de vocales átonas en la altiplanicie mexicana, Nueva Revista de Filología Hispánica 6, p. 138–40.

Broś K., 2012, Chilean Spanish s-weakening as an example of phonological opacity, In: J. Błaszczak, B. Rozwadowska, W. Witkowski (eds.), Generative Linguistics in Wrocław No. 2, Wrocław, Poland: University of Wrocław, p. 192–209.

Broś K., 2015, Survival of the Fittest: English and Spanish Fricative Lenition from the Perspective of optimality Theory, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Broś K., 2016, Percepción de acento y acortamiento vocálico en español, Itinerarios 22, p. 13–34.

Browman C., Goldstein L., 1989, Articulatory Gestures as Phonological Units, Phonology 6, p. 201–52.

Browman C., Goldstein L., 1990, Gestural Specification Using Dynamically-Defined Articulatory Structures, Journal of Phonetics 18, p. 299–320.

Brown E.K., 2009, A usage-based account of syllable- and word-final /s/ reduction in four dialects of Spanish, Munich: Lincom Europa.

Bybee J., 2002, Word frequency and context of use in the lexical diffusion of phonetically conditioned sound change, Language Variation and Change 14, p. 261–290.

Canellada M.J., Zamora Vicente A., 1960, Vocales caducas en el español mexicano, Nueva Revista de Filología Hispánica 14, p. 222–241.

Contreras H., 1964, ¿Tiene el español un acento de intensidad?, Boletín del Instituto de Filología de la Universidad de Chile 16, p. 237–239.

Crosswhite K., 2001, Vowel Reduction in Optimality Theory, New York: Routledge.

Crosswhite K., 2004, Vowel reduction, In: Hayes, B., R. Kirchner and D. Steriade (eds.) Phonetically based phonology, Cambridge: CUP, p. 191–231.

Delforge A.M., 2006, Sociolinguistic Correlates and Phonetic Characteristics of Unstressed Vowel Reduction in Cusco, Peru, Paper presented at NWAV36.

Delforge A.M., 2008, Unstressed Vowel Reduction in Andean Spanish, In L. Colantoni, J. Steele (eds.) Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology, Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, p. 107–124.

Diehl R.L., 1991, The role of phonetics in the study of language, Phonetica 48, p. 120–134.

Diettes K., 2010, Perception and production of the vowel schwa /ə/ by Colombian Spanish speakers of L2 English, MA Dissertation: University of Leeds.

Dupoux E., Pallier C., Sebastián-Gallés N., Mehler J., 1997, A destressing ‘deafness’ in French?, Journal of Memory and Language 36, p. 406–421.

Flege J.E., 1988, Using visual information to train foreign-language vowel production, Language Learning 38(3), p. 364–407.

Flege J.E., 1995, Second language speech learning: Theory, findings, and problems, In: W. Strange (ed.) Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language research. Timonium, MD: York Press, p. 233–277.

Flege J.E., Bohn O.S., 1989, An instrumental study of vowel reduction and stress placement in Spanish-accented English, Studies in Second Language Acquisition 11, p. 35–62.

Flemming E., 1995, Auditory Representations in Phonology, PhD dissertation, UCLA.

Flemming E., 2004, Contrast and perceptual distinctiveness, In: B. Hayes, R. Kirchner, D. Steriade (eds.), Phonetically based phonology, Cambridge: CUP, p. 232–276.

Flemming E., 2005, Speech perception in phonology, In: D.B. Pisoni, R.E. Remez (eds.), The handbook of speech perception, Malden, MA & Oxford: Blackwell, p. 156–182.

Fontanella de Weinberg M.B., 1973, Comportamiento ante -s de hablantes femeninos y masculinos del español bonaerense, Thesaurus 25, p. 12–22.

Gómez Lacabex E., García Lecumberri M.L., 2005, English vowel reduction by untrained Spanish learners: Perception and production, Paper presented at PTLC 2005, London.

Gómez Lacabex E., García Lecumberri M.L., Cooke M.P., 2007, Perception of English vowel reduction by trained Spanish learners, New Sounds 2007: Proceedings of the Fifth International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech in Florianópolis, Brasil, p. 293–299.

Gordon A., 1980, Notas sobre la fonética del castellano en Bolivia, In: A. Gordon, E. Rugg (eds.), Actas del sexto congreso internacional e hispanistas, Toronto: Department of Spanish and Portuguese, University of Toronto, p. 349–352.

Gussenhoven C., 2003, Vowel duration, syllable quantity and stress in Dutch, In: K. Hanson, S. Inkelas (eds.), The nature of the word: Essays in honor of Paul Kiparsky, Cambridge, MA: MIT Press, p. 181–198.

Harrington J., Fletcher J., Beckman M., 2000, Manner and place conflicts in the articulation of accent in Australian English, In: M. Broe, J. Pierrehumbert (eds.), Papers in Laboratory Phonology V: Acquisition and the lexicon, Cambridge: CUP, p. 40–51.

Harris J.W., 1969, Spanish Phonology, Cambridge, Mass.: MIT Press.

Hundley J., 1983, Linguistic variation in Peruvian Spanish: Unstressed vowel and /s/, PhD dissertation, University of Minnesota.

Huss V., 1977, English word stress in post-nuclear position, Phonetica 35, p. 86–105.

Kenstowicz M., 1996, Base-identity and uniform exponence: alternatives to cyclicity, In J. Durand, B. Laks (eds), Current Trends in Phonology: Models and Methods, European Studies Research Institute and University of Salford, p. 363–393.

Kondo Y., 1994, Targetless schwa: Is that how we get the impression of stress timing in English?, Proceedings of the Edinburgh Department Conference ’94, p. 63–76.

Labov W., 1994, Principles of Linguistic Change. Volume 1: Internal Factors, Oxford: Basil Blackwell.

Liljencrants J., Lindblom B., 1972, Numerical simulation of vowel quality systems: The role of perceptual contrast, Language 48, p. 839–862.

Lindblom B., 1963, Spectrographic Study of Vowel Reduction, Journal of the Aco ustical Society of America 35, p. 1773–1781.

Lindblom B., 1986, Phonetic universals in vowel systems, In: J.J. Ohala, J.J. Jaeger (eds.), Experimental phonology, p. 13–44. Orlando: Academic Press.

Lipski J., 1990, Aspects of Ecuadorian Vowel Reduction, Hispanic Linguistics 4(1), p. 1–19.

Lipski J., 1996, El español de América, Madrid: Cátedra.

Lipski J., 2007, Afro-Yungueño speech: The long-lost Black Spanish? Spanish in context 4, p. 1–43.

Lively S., Pisoni D.B., Yamada R.A., Tohkura Y.I., Yamada T., 1994, Training Japanese listeners to identify English /r/ and /l/: III. Long-term retention of new phonetic categories, Journal of the Acoustical Society of America 96(4), p. 2076–2087.

Lope Blanch J. M., 1972, En torno a las vocales caedizas del español mexicano, Estudios sobre el español de México, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, p. 53–73.

Mascaró J., 1978, Catalan phonology and the phonological cycle, PhD Thesis, MIT.

Mateus M.H., D’Andrade E., 2000, The Phonology of Portuguese, Oxford: OUP.

Matluck J., 1952, La pronunciación del español en el valle de México, Nueva Revista de Filología Hispánica 2, p. 109–120.

McClasky C. L., Pisoni D., Carrell T. D., 1983, Transfer of training of a new linguistic contrast in voicing, Perception and Psycholinguistics 34(4), p. 323–330.

Mooshammer C., Geng C., 2008, Acoustic and articulatory manifestations of vowel reduction in German, Journal of the International Phonetic Association 38(2), p. 117–136.

Navarro Tomás T., 1964, La medida de la intensidad, Boletín del Instituto de Filología de la Universidad de Chile 16, p. 231–235.

Nespor M., 1990, On the rhythm parameter in phonology, In: I.M. Roca (ed.), Logical issues in language acquisition, Dordrecht: Foris, p. 157–175.

Nowak P., 2006, Vowel reduction in Polish, PhD dissertation, University of California.

Ohala J.J., 1985, Phonetic Linguistics: Essays in Honor of Peter Ladefoged, New York: Academic Press, p. 223–242.

Ortega-Llebaria M., 2006, Phonetic Cues to Stress and Accent in Spanish, In: M. Diaz-Campos (ed.), Selected Proceedings of the 2nd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonetics and Phonology, Somerville, MA: Cascadilla, p. 104–118.

Ortega-Llebaria M., Prieto P., 2007, Disentangling stress from accent in Spanish: Production patterns of the stress contrast in de-accented syllables, In: P. Prieto, J. Mascaró, M.-J. Solé (eds.), Segmental and prosodic issues in Romance Phonology, CILT, Amsterdam: John Benjamins, p. 155–176.

Ortega-Llebaria, M., Prieto, P., Vanrell, M. M., 2008, Perceptual evidence for direct acoustic correlates of stress in Spanish, In: J. Trouvain, W. J. Barry (eds.), Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken, Germany, 6–10 August 2007, p. 1121–1124.

Ortega-Llebaria P., Vanrell M., 2008, Perception of stress is flexible: Catalan listeners’ use of vowel reduction, duration, and intensity cues, Paper presented at the Workshop on Information Structure and Prosody, Studiecentrum Soeterbeeck, Netherlands.

Prieto, P., Vanrell, M., Astruc, L., Payne, E., Post, B., 2012, Phonotactic and phrasal properties of speech rhythm. Evidence from Catalan, English and Spanish, Speech Communication 54, p. 681–702.

Quesada Pacheco M.Á. (ed.), 2010, El español hablado en América Central: nivel fonético, Madrid: Iberoamericana.

Quilis A. 1996, Tratado de fonética y fonología españolas, Madrid: Gredos.

Robinson K.L., 1979, On the voicing of intervocalic s in the Ecuadorian highlands, Romance Philology 33 (1), p. 137–143.

Sessarego S., 2012, Vowel weakening in Afro-Yungueño: Linguistic and social considerations, PAPIA 22(2), p. 279–294.

Sluijter A., van Heuven V., 1996, Spectral tilt as an acoustic correlate of linguistic stress, Journal of the Acoustical Society of America 100(4), p. 2471–2485.

Sluijter A., van Heuven V., Pacilly J., 1997, Spectral balance as a cue in the perception of linguistic stress, Journal of the Acoustical Society of America 101(1), p. 503–513.

Stevens K., Keyser S., Kawasaki H., 1986, Toward a phonetic and phonological theory of redundant features, In: Joseph S. Perkell and Dennis H. Klatt (eds.), Invariance and Variability in Speech Processes, Hillsdale: Lawrence Erlbaum, p. 426–449.

Terrell T., 1979, Final /s/ in Cuban Spanish, Hispania 62, p. 599–612.

Torreira F., Simonet M., Hualde J., 2014, Quasi-neutralization of stress contrasts in Spanish, In: N. Campbell, D. Gibbon, D. Hirst (eds.), Proceedings of Speech Prosody 2014, Dublin: Trinity College Dublin, p. 197–201.

Turk A., Sawusch J., 1996, The processing of duration and intensity cues to prominence, Journal of the Acoustical society of America 99(6), p. 3782–3790.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism