O językowej naturze istot nienarodzonych (na tle właściwości walencyjnych implikujących je czasownikowych predykatów)

Tomasz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.010

Abstrakt


Wyrażenie użyte w tytule nie było dotąd przedmiotem szerszej refleksji językoznawczej. Autor artykułu zamierza przeprowadzić opis jednostek leksykalnych implikujących argument ‘istota nienarodzona (dziecko)’, uwzględniając ich strukturę i znaczenie. Metoda analizy opiera się na stawianiu hipotez w postaci zdań analitycznych i ich falsyfikacji przez sprowadzanie do sprzeczności. Treść artykułu skupia się na rekonstrukcji jednostek leksykalnych (czasowników). W ścisłym związku z treścią analizowanych wyrażeń dyskutuje się składniki: ‘żyć’, ‘wiedzieć’, ‘robić’ i wiele innych. Autor próbuje udowodnić, że te komponenty tworzą semantyczną strukturę wyrażenia dziecko (nienarodzone).


Słowa kluczowe


semantyka; walencja; życie; dziecko nienarodzone

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1996, Świętość jakości życia?, Przegląd Humanistyczny 40/2, s. 1–38.

Bogusławski A., 1997, Do świata przez język, Przegląd Humanistyczny 2, s. 103–129.

Bogusławski A., 1998, O „pożytkach karmienia człowieka piersią”, Prace Filologiczne 43, s. 83–89.

Bogusławski A., 2002, Światopogląd i wiedza (glosa do pewnej dyskusji), Przegląd Humanistyczny 46, 2(371), s. 1–30.

Bogusławski A., 2004, Rezygnacja i nadzieja filozofów, Przegląd Humanistyczny 383, s. 1–26.

Bogusławski A., 2009, Myśli o gwiazdce i regule, Warszawa: Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o.

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń: Wydawnictwo UMK.

ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jadacki J. J., 2003, Aksjologia i semiotyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, w: Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa, s. 11–211: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [online:] http://nkjp.pl.

Nowak T., 2013, Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki rozumowania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Spaemann R., 2001, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, Warszawa: Oficyna Naukowa.

USJP: Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witt genstein L., 1997, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaron Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa: Wydawnictwo BEL Studio.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism