Kolejna glosa do rozważań wokół pojęcia wiedzy i jej stosunku do niealetycznych stanów mentalnych

Andrzej Bogusławski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.003

Abstrakt


Sprawą fundamentalną jest fakt, iż ‘wie, że’  odnosi się niemetaforycznie na równi do organizmów mówiących i niemówiących,  natomiast pojęcia czy wyrażenia ‘jest przekonany, że’, ‘sądzi, że’  etc. przesądzają obecność zdolności mownej podmiotu (por. dewiacyjne,  przy założeniu literalności, *pies pomyślał, że etc.). W organizmach mówiących  wiedza sąsiaduje z przekonaniami, wyobrażeniami itd. Stąd najpewniej  pochodzi tak rozpowszechniona skłonność do dyfuzyjnego traktowania  tych zasadniczo różnych wielkości. 


Słowa kluczowe


wie, że; przekonanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abelson R., 1968, Knowledge and belief, Journal of Philosophy 65 (22), s. 725–732.

Bogusławski A., 1981, Wissen, Wahrheit, Glauben: zur semantischen Beschaffenheit des kognitiven Vokabulars, in: Th. Bungarten (ed.), Wissenschaftssprache. Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription, München: Fink, s. 54–84.

Bogusławski A., 1986, Also from all so. On a set of particles in service of efficient communication, Journal of Pragmatics 10, s. 615–633.

Bogusławski A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław: Ossolineum.

Bogusławski A., 1991, This, w: M. Grochowski (ed.), Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 23–30.

Bogusławski A., 1994, Czy wiedza, że p, pociąga za sobą inny stan mentalny?, w: J. Pelc (red.), Znaczenie i prawda, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 391–412.

Bogusławski A., 1998, Science as Linguistic Activity, Linguistics as Scientific Activity, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Bogusławski A., 2002, There is no getting round Gettier, Journal of Pragmatics 34, s. 921–937.

Bogusławski A., 2005, On Danielewiczowa’s panorama of epistemic verbs. A gloss with draft amendments, Lingua Posnaniensis XLVII, s. 21–38.

Bogusławski A., 2005a, Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXI, s. 89–96.

Bogusławski A., 2007, A Study in the Linguistics-Philosophy Interface, Warszawa: BEL Studio.

Bogusławski A., 2007a, Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich relacji wzajemnej, Przegląd Humanistyczny LI, 1, s. 1–7.

Ciecierski T., 2013, Nastawienia sądzeniowe. Wykłady z filozofii psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Geac h P., 1963, Assertion, The Philosophical Review 74, 4, s. 449–465.

Gettier E.L., 1963, Is justified true belief knowledge?, Analysis 23, s. 121–123.

Unger P., 1975, Ignorance. A Case for Scepticism, Oxford: Clarendon.

Woleński J., 2005, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism