Od "tedy" do "wtedy"

Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2015.008

Abstrakt


Autorka przedstawia semantyczną i formalną ewolucję predykatu spójnikowego tedy > wtedy. Polisemiczny leksem tedy jest w polszczyźnie odpowiednikiem angielskiego then, francuskiego alors…. Jego znaczenie wyewoluowało od temporalnego, lokującego dane zdarzenie na osi czasu, do znaczenia sygnalizującego odniesienie do nieoczekiwanej sytuacji, w której potrzebne jest adekwatne, rozstrzygające rozwiązanie.


Słowa kluczowe


lokacja w czasie; lokacja w ciągu przyczynowo-skutkowym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BORYŚ W., 2006, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

DOROSZEWSKI W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KONESKI B. (red.), 1986, Rečnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja, wyd. II, Skopje: „Makedonska kniga”.

LINDE S. B., Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa 1807–1814, wyd. 2 poprawione i pomnożone, Lwów 1854–60, wyd. 2 rep., Warszawa 1951.

MAYENOWA M. R., PEPŁOWSKI F. (red.), 1966–, Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

MURGOSKI Z., 2011, Tolkoven rečnik na sovremeniot makedonski jazik, wyd. II, Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski”.

URBAŃCZYK S. (red.), 1953, Słownik staropolski, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej, 1822–1863. Wybór przykładów, 1975, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór przykładów, 1977, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, 1966, oprac. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI w.). Wybór przykładów, 1971, oprac. Z. Klemensiewicz i in., Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700–1780). Wybór przykładów, 1972, oprac. Anna Kałkowska i in., Wrocław: Ossolineum.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism