O jednostkach trójargumentowych z ciągiem czuć

Agnieszka Cejmer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2014.037

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie semantycznej percepcyjnej jednostki języka z ciągiem czuć. Celem analizy jest ustalenie właściwego kształtu jednostki leksykalnej. Autor uzasadnia wyodrębnienie dwóch kształtów: [ktoś] czuje [coś] [czymś] i [ktoś] czuje [coś] [gdzieś], a następnie dowodzi semantycznej odpowiedniości tychże, jednocześnie wskazując na różnicę formy argumentu odnoszącego się do narządu zmysłu. Zwieńczeniem artykułu jest porównanie jednostek języka polskiego do ich odpowiedników w języku angielskim i francuskim. Rezultatem tego porównania jest wskazanie na podobny, trójargumentowy kształt jednostek obcojęzycznych, a także na alternatywne możliwości formalne realizacji argumentu odnoszącego się do narządu zmysłu.


Słowa kluczowe


czasowniki percepcyjne; jednostki języka; semantyka; współczesny język polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik językowy 8, s. 356–364.

BOGUSŁAWSKI A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

BRITISH NATIONAL CORPUS, [online], http://www.natcorp.ox.ac.uk, [dostęp 10 grudnia 2013].

CEJMER A., 2014, Kilka uwag na temat jednostek języka o kształcie [ktoś] czuje [coś], Poradnik językowy 6, s. 52–63.

CORPUS FRANÇAIS, [online], http://wortschatz.uni-leipzig.de/ws_fra, [dostęp 10 grud-nia 2013].

DOBACZEWSKI A., 2002, Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, War-szawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

TOPOLIŃSKA Z., 1984, Składnia grupy imiennej, w: Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 301–389.

ZARON Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, BEL Studio.

ŻUROWSKI S., 2012, Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza seman-tyczna, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism