Techniczno-leksykograficzna notatka o kompozycjach typu owocowo-warzywny

Jan Wawrzyńczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.015

Abstrakt


W notatce omawiane są wyrazy w rodzaju owocowo-warzywny, warzywno-owocowy, naukowo-badawczy, bardzo często spotykane w  tekstach źródłowych stanowiących podstawę opracowania słowników ogólnych języka polskiego. Autor rozważa status teoretyczny owych wyrażeń w wybranych słownikach języka polskiego, szczególnie w Słowniku wileńskim i Słowniku warszawskim.

 


Słowa kluczowe


krytyka leksykograficzna; słowniki ogólne języka polskiego; kompozycje przymiotnikowe owocowo-warzywny; naukowo-badawczy itp. jako wyrazy hasłowe i/lub podhasła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Smółkowa T., 2001, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków: Wydawnictwo IJP PAN.

Wawrzyńczyk J., 2009, Autosuplement do Słownika warszawskiego, Poznań: Sorus.

Wawrzyńczyk J., 2010, Inny „Doroszewski”, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Wawrzyńczyk J., 2011, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010, t. 8, Warszawa: BEL Studio.

Wawrzyńczyk J., 2012, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010, t. 10, Warszawa: BEL Studio.

Wawrzyńczyk J., 2013, Instytutowi Języka Polskiego PAN o «Popularnym poradniku BHP» z 1964 r. (Fotopamflet źródłoznawczy), [praca w przygotowaniu do druku].

Wierzchoń P., 2008, Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja. Teoria i praktyka wery­fi­kacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań: Instytut Języko­znaw­stwa UAM.

Wierzchoń P., 2010–2012, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010, t. 1–3, Warszawa: BEL Studio.

Witas P. K., 2012, Na przykład «prorosyjski»... Kartka z dziejów polskiej leksykografii teoretycznej i praktycznej, Warszawa: BEL Studio.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism