Charakterystyka fonetyczna grupy ki* w dialektalnie uwarunkowanych odmianach języków słowackiego i czeskiego

Agata Trawińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.012

Abstrakt


W artykule przedstawiono akustyczny opis wariantów realizacyjnych fonemu /k/ w językach słowackim i czeskim. Jako materiał badawczy wykorzystano uwarunkowane dialektalnie odmiany z uwagi na to, iż dają one pełniejszy wgląd w praktyki wymawianiowe użytkowników tych dwóch języków niż wymowa standardowa.

Dane akustyczne zebrane na podstawie analizowanych materiałów słowackich i czeskich każą dokonać rewizji twierdzeń o braku pozycyjnych uprzednień/zmiękczeń welarnych w kontekście (pre)palatalnych wokoidów, który to brak wyróżniał słowacki, a zwłaszcza czeski spośród języków słowiańskich.


Słowa kluczowe


uprzednienie welarnych przed (pre)palatalnymi wokoidami; relacja artykulacja-akustyka-percepcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BACHMANNOVÁ J., JANČÁK P., 2000, Jak se mluví v Čechách. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí, Praha: Academia.

BACHMANNOVÁ J., JANČÁK P., 2002, Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí, Praha: Academia.

KARAŚ H., Gwary polskie. Przewodnik multimedialny [on line], www.gwarypolskie.uw.edu.pl, [5.07.2010].

LIPOWSKI J., 2011, Operatívna fonetika slovenčiny, češtiny a pol’štiny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

MÚCSKOVÁ G., MUZIKOVÁ K., WAMBACH V., 2012, Prakticka dialektologia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu), Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG.

PALKOVÁ Z., 1994, Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Univerzita Karlova Karoli-num.

PALKOVÁ Z., 2007, Język czeski, w: I. Sawicka (red.), Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Fonetyka. Fonologia, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, s. 461–479.

SABOL J., 2007, Język słowacki, w: Sawicka I. (red.), Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Fonetyka. Fonologia, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 479–504.

SAWICKA I., GRZYBOWSKI S., 1999, Studia z palatalności w językach słowiańskich, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

SAWICKA I., 2007, Palatalność, w: I. Sawicka (red.), Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Fonetyka/Fonologia, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, s. 21–28.

TRAWIŃSKA A., 2009, Zastosowanie do celów biometrycznych analizy mowy wykonywanej przy użyciu narzędzi inżynierii biomedycznej, w: R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak (red.), Podstawy inżynierii biomedycznej, t. 1, Kraków: Wydawnictwa Naukowe AGH, s. 253–268.

TRAWIŃSKA A., 2012, Charakterystyka fonetyczna // we współczesnej polszczyźnie, Linguistica Copernicana 2 (8), s. 91–116.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism