Analiza semantyczna czasownika [ktośi] podpowiedział [komuśj], że p

Alicja Wójcicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.005

Abstrakt


   Celem artykułu jest opis znaczenia czasownika [ktośi] podpowiedział [komuśj], że p. W słownikach współczesnego języka polskiego predykat ten przedstawiany jest jako słowo dwuznaczne. Autorka postuluje monosemiczny opis badanego czasownika. Odnosi się on do takiego aktu mowy, w którym nadawca musi założyć, że adresat ma zamiar coś zrobić, jednak brakuje mu potrzebnej do tego wiedzy. Mówiący myśli, że można podołać zadaniu, przed którym stoi odbiorca, jeśli wie się o pewnym zbiorze zdań, że należące do niego wyrażenia są prawdziwe. Jedno z takich zdań staje się treścią wykonywanego przez nadawcę aktu mowy.      


Słowa kluczowe


semantyka; wyrażenia epistemiczne; czasowniki mówienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogusławski A., 1979, Indirect Questions: One Interpretation or More?, Linguistica Silesiana 3, s. 39–52.

Danielewiczowa M., 1996, O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim: charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Danielewiczowa M., 2012, W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Warszawa: BEL Studio.

Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga. Narodowy Korpus Języka Polskiego [online], http://www.nkjp.pl, [01.06.2013].

Wójcicka A., 2011, Komu i dlaczego podpowiadamy? W sprawie wieloznaczności zdań z czasownikiem [ktośi] podpowiada / podpowiedział [komuśj], że_, w: I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w tekście, języku i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, s. 83–93.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism