Od metafizyki do semantyki. O uzasadnianiu tez o analityczności

Joanna Zaucha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.021

Abstrakt


 The article discusses W. V. O. Quine’s critique of the classical distinction ‘analytic vs. synthetic sentences’. The author claims that the debate concerning this distinction is essential for semantic and lexicographic analysis, which nowadays must face certain well known metaphysical problems. She discusses five strategies of argumentation formed against Quine’s position, including four explicit definitions of analyticity. The author claims that A. Bogusławski’s (1998) definition seems to be the most effective one, and the same time closest to Kant’s approach. This definition can be adopted in order to verify claims on the analyticity of propositions which include two predicates under discussion.

 

 


Słowa kluczowe


analityczny; syntetyczny; sprzeczność; semantyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARYSTOTELES, 2009, Metafizyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

BOGUSŁAWSKI A., 1973, O analizie semantycznej, Studia Semiotyczne IV, s. 47–70.

BOGUSŁAWSKI A., 1998, Science as linguistic activity. Linguistics as scientific activi-ty, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

GRICE H. P., 1977, Logika i konwersacja, Przegląd Humanistyczny, z. 6.

GRICE H. P., STRAWSON P. F., 1956, In defense of a dogma, The Philosophical Review LXV, No 2, s. 141–158.

GROCHOWSKI M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń: UMK.

HINTIKKA J., 1965, Are logical truths analytic?, The Philosophical Review LXXIV, No 2, s. 178–203.

KANT I., 1957, Krytyka czystego rozumu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nau-kowe.

KANT I., 1960, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KRIPKE S., 2001, Nazywanie a konieczność, Warszawa: Aletheia.

QUINE W. V. O., 2000, Dwa dogmaty empiryzmu, w: tegoż, Z punktu widzenia logiki, Warszawa: Aletheia, s. 49–75.

RECANATI F., 2001, What is said, Synthese 128, s. 75–91, http://philpapers.org [15.10.2012 r.]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism