Słow. *seb- / *sob- jako punkt wyjścia derywacji formalnej i semantycznej

Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.018

Abstrakt


The author analyzes derivatives from the old Slavic root *seb- / *sob- and presents  two different lines of the semantic derivation: (a) ‘something that is distinct, peculiar’  and (b) ‘something that is / should be appropriated by the subject’.  The central position in the first, older, set of derivatives belongs to the substantive  osoba ‘person’. 


Słowa kluczowe


osoba; zaimek zwrotny; derywacja semantyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boryś W., 2006, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo

Literackie.

Koneski B. (red.), 1986, Rečnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja, wyd. II, Skopje: „Makedonska kniga”.

Moszyński L., 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa: PWN.

Murgoski Z., 2011, Tolkoven rečnik na sovremeniot makedonski jazik, wyd. II, Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski”.

Topolińska Z., 2011, W kręgu (para)zaimków, Linguistica Copernicana 1 (5), s. 53–61.

Topolińska Z., 2011, I nadal w kręgu (para)zaimków, Linguistica Copernicana 2(6),

s. 39–46.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism