Żeby było _ i co _. Notka o znaczeniu

Anna Kisiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.013

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest dwóm z czterem partykuł wzmacniających: żeby było _ oraz co _. Są to wyrażenia niezwykle interesujące, nienotowane w leksykografii, jako jedyne spośród partykuł zawierające miejsce walencyjne. Mimo bliskości semantycznej z dwoma pozostałymi jednostkami tej grupy – tym bardziej i co dopiero – preferują one występowanie w układach odmiennych, tj. zawierających spójniki łączne, partykuły restryktywne lub analogii. Nie występują w kontekście zdań innych niż asertywne. W artykule rozważaniom podlega typ tworzonej przez nie struktury, możliwość wypełnień ich miejsc walencyjnych i, w rezultacie, ich znaczenie.


Słowa kluczowe


partykuła; kontekstowość; walencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1977, Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa: PWN.

Danielewicz M., 2012, W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Warszawa: Bel Studio.

Kisiel A., 2011, How to analyse contextuality of metatextual language units? Notes on influencing TRS by particles’ meaning, Cognitive Studies. Études cognitives 11, s. 293–306.

Kisiel A., 2012, Tym bardziej i co dopiero – próba rozróżnienia znaczeń, w: E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancová, S. Ulrich (red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 15, München–Berlin: Verlag Otto Sagner, s. 109–115.

Kisiel A., Żabowska M., 2011, O zakresie klasy partykuł w „Słowniku gniazdowym partykuł polskich”, Polonica XXXI, s. 113–132.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.
ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism