Staročeské interjekce hněvu a posměchu

Kateřina Voleková

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.038

Abstrakt


The paper focuses on the Old Czech interjections expressing anger and derision, present in texts from the 14th and 15th century. Two main types of interjections are discussed: the interjections based on physiological processes of a speaker ( fí, pfí, pfuj) and the interjections imitating the animal voice (bú and mrau).

Słowa kluczowe


stará čeština; interjekce; onomatopoeia; přejímky; expresivnost

Pełny tekst:

PDF (Czech)

Bibliografia


Donatus A., 1981, Ars maior, w: L. Holtz (ed.), Donat et la tradition de l‘enseignement grammatical: Étude sur l‘Ars Donati et sa diffusion (IVe–IXe siècle) et édition critique, Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, s. 603–674.

Elektronický slovník staré češtiny [online], Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., http://vokabular.ujc.cas.cz, [31.08.2011].

Gebauer J., 1970, Slovník staročeský, t. 1–2, Praha: Academia.

Homolková M., 1979, Pragmatické aspekty lexikálních jednotek, Listy filologické 102, s. 193–195.

Němec I., 1980, Rekonstrukce lexikálního vývoje, Praha: Academia.

Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek, 1968, Praha: Academia.

Staročeský slovník, 1970–2008, Praha: Academia.

Trávníček F., 1930, Neslovesné věty v češtině, Díl 1: Věty interjekční, Brno: Filozofická fakulta.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism