Semantics of the ta construction in Basse Mandinka

Alexander Andrason

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.032

Abstrakt


Znaczenie formy czasownikowej ta w języku mandinka na obszarze Basse

Niniejszy artykuł przedstawia dogłębną analizę znaczeń charakteryzujących konstrukcję czasownikową języka mandinka, tworzoną przez dodanie do tematu czasownika przyrostka -ta (tzw. ta construction). Przedstawione dane – zebrane podczas prac badawczych na terenie miasta Basse i jego okolic we wschodniej Gambii – pozwalają stwierdzić, że formacja ta może funkcjonować jako perfektum (czasu teraźniejszego, przeszłego oraz przyszłego), czas przeszły (dokonany, prosty – tzw. praeteritum – oraz duratywny), statyczny (właściwy i z implikacjami rezultatywnymi) oraz czas teraźniejszy prosty. W użyciu pasywnym opisywana konstrukcja ma zarówno znaczenie dynamiczne, jak i statyczne. Forma na ta jest ponadto używana w poprzedniku (protasis) zdań warunkowych, gdzie – będąc silnie nacechowana walorem modalnym – wprowadza wydarzenia przyszłe, ewentualne i możliwe bądź też sytuacje hipotetyczne, nierealne i kontrfaktyczne. Ponadto w odniesieniu do wartości tekstowych formacja pojawia się zarówno w dyskursie, jak i w narracji (pisanej lub recytowanej). We fragmentach narracyjnych badana konstrukcja wprowadza zwykle wydarzenia należące do pierwszego planu ( foreground) historii, bedąc jednak w stanie dostarczać również informacji drugoplanowych (background).


Słowa kluczowe


African linguistics; Mande family; Manding tongues; verbal system; semantics

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A Practical Orthography of Gambian Mandinka, 1988, Banjul: WEC International.

Andrason A., forthcoming 2012, Introducción a la gramática del mandinka de la region de Basse.

Andrason A., forthcoming 2013, The Verbal System of Basse Mandinka. University of Stellenbosch.

Colley S., 1995, Mandinka Grammar Manual, Banjul: Peace Corps The Gambia.

Creissels D., 1983, Eléments de grammaire de la langue mandinka, Grenoble: EL LUG.

Creissels D., 2007, A sketch of Bambara argument structure, Workshop Grammar and Processing of Verbal Arguments, Leipzig, April 20–21, 2007.

Creissels D., 2008, L’incorporation en mandinka, in: D. Amiot (ed.), La composition dans une perspective typologique, Artois: Artois Presses Université, p. 75–88.

Creissels D., 2010a, Transitivity alternations in Mandinka, Workshop on Valency Classes, Leipzig, August 21, 2010.

Creissels D., 2010b, The flexibility of the noun vs. verb distinction in the lexicon of Mandinka, International Conference on Polycategoriality, Paris, October 4–6, 2010.

Creissels D., 2011, Leipzig Valency Classes Project: Mandinka corpus, www.deniscreissels.fr/public/Creissels-valency_classes_project_Mandinka.pdf

Dramé M., 2003, Parlons mandinka, Paris: L’Harmattan.

Gamble D., 1987, Elementary Mandinka (Gambian Studies 20), San Francisco: Gamble.

Kambeŋ Kotoo (Old Testament), 1998, Banjul: WEC International.

Kambeŋ Kutoo (New Testament), 1989, Banjul: WEC International.

Kastenholz R., 1996, Sprachgeschichte im West-Mande: Methoden und Rekonstruktionen, Köln: Rüdiger Köppe Verlag.

Lewis M. P. (ed.), 2009, Ethnologue: Languages of the World, Dallas: SIL International.

Long R. W., 1971, A Comparative Study of Northern Mande Languages, Ann Arbor, Michigan: Indiana University Microfilms.

Macbrair R. M., 1842, A Grammar of the Mandingo Language, London: The Wesleyan- Methodist Missionary Society.

Mandinka English Dictionary, 1988, Banjul: WEC International.

Mandinka English Dictionary. Revised Edition, 1995, Banjul: WEC International.

Rowlands E. C., 1959, A Grammar of Gambian Mandinka, London: SOAS.

Selections from the Writings of the Promised Messiah, 1988, Tilford: Islam International Publications LTD.

Spears R., 1965, The structure of Faranah Maninka, Ann Arbor, Michigan: Indiana University Microfilms.

Tera K., 1979, Le manding: situations et usages officiels, in: Documents de la reunion d’experts sur l’utilisation des langues africaines régionales ou sous-régionales comme véhicule de culture et moyen de communication dans le continent, Bamako: UNESCO, p. 119–123.

Vydrine V., Bergman T. G. & Benjamin M., 2000, Mandé language family of West Africa: Location and genetic classification (SIL Electronic Survey Report), Dallas: SIL International.

Williamson K. & Blench R., 2000, Niger–Congo, in: B. Heine & Nurse (eds.), African Languages, Cambridge: Cambridge University Press, p. 11–42.

Wilson W., 2000, Creissels’s Mandinka Grammar, Journal of West African Languages 28(2), p. 109–124.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism