Vysvětlivky ve staročeském biblickém překladu prorockých knih

Hana Kreisingerová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.031

Abstrakt


The paper is devoted to the translation of the explanatory notes in the text of the oldest Czech translation of the Bible. These are mostly short, one or several words parentheses, which were supplied by translators of the biblical text in places which they considered too difficult for Czech recipients (there are descriptions of some unknown biblical realia, explanations of some unusual poetic images, etc.). In the paper we described those notes and explored their possible pragmatic use. Particular focus was devoted to their potential to comprehend the text in the spirit of the Christian interpretation. In the final part comparison is offered with the other old Czech translations.


Słowa kluczowe


stará čeština; bible; biblické vysvětlivky; nejstarší staročeský překlad

Pełny tekst:

PDF (Czech)

Bibliografia


Bartoš F. M., 1941, Počátky české bible, Praha: Kalich.

Bible, 1996, Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost.

Bible Kralická, 1579–1593, Kralice, Knihopis 1107.

Bible Olomoucká, 1417, Olomouc, SVK III1/I, II.

Bible Padeřovská, 1432–1435, Vídeň, NK 1175.

Kyas V., 1971, První český překlad bible, Praha: Academia.

Pytlíková M., 2010, Vysvětlivky ve staročeském překladu Makabejských knih, w: Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov, Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, s. 286–291.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism