Krok po kroku, krok za krokiem, krok w krok – konstrukcje składniowe czy jednostki języka?

Paulina Rosalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.028

Abstrakt


The article presents a syntactic and semantic analysis of the expressions krok po kroku ‘step by step; one step at a time’, krok za krokiem ‘step by step; little by little’, and krok w krok ‘step in step’, which are described in the dictionaries as idioms. The analysis confirms the existence of the lexical units of Polish language krok po kroku, krok za krokiem and krok w krok but it also shows that in some contexts these expressions are the result of iterative operations.


Słowa kluczowe


operacyjna jednostka iterująca; przyimek; frazeologia; semantyka leksykalna; przysłówek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, nr 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1987, Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, w: Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej 3, Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, s. 13–31.

Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa: Elma Books.

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993, Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa: KLF UW.

Cyra K., 1998, Warunki ekwiwalencji wybranych wykładników regularnego współwystępowania faktów, Poradnik Językowy, nr 10, s. 15–25.

Daszczyńska I., 1997, Reduplikacja jako jeden ze sposobów pierwotnej derywacji frazeologicznej, w: M. Blicharski, H. Fontański (red.), Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t. 2, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Dobaczewski A., 2009, Operacje iterujące w języku polskim (wprowadzenie do opisu), Poradnik Językowy, nr 9, s. 26–36.

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń: Wydawnictwa UMK.

Maryn D., 2009, Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne, Warszawa: BEL Studio.

Milewska B., 2003, Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rosalska P., 2010, O wyrażeniach na krok i o krok. Przyczynek składniowo-semantyczny, Linguistica Copernicana 2(4), s. 175–188.

Rosalska P., 2011, Jednostki jednoelementowe o postaci krok, Tekstura 1(2), s. 85–97.

Węgrzynek K., 2000, Cechy składniowe wyrażeń frazeologicznych typu oko w oko, Polonica XX, s. 101–109.

Wojdak P., 2004, Przysłówki polisegmentalne w modelu składniowym polszczyzny, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism