Zdania interrogatywne a właściwości semantyczne przysłówków sposobu

Joanna Kościerzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.026

Abstrakt


The article concentrates on the problem that was discussed at the conference „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi”, i.e. the boundary line between the language system and the use of language. This issue occurs when interrogative sentences are analyzed. When somebody asks someone about the way of doing something, they cannot predict the interlocutor’s reaction. However, this remark refers to each utterance which requires on’s verbal reaction. This is why from the semantic viewpoint the equivalence of the thematic-rhematic structure of interrogative and affirmative sentences must be assumed. According to this theory each interrogative sentence determines the rheme of the reply. From which it appears that questions say a lot about the semantic structure of search terms, e.g. the best question about ad verbs of manner expressing an opinion is: Jak według ciebie ktoś coś robi. Whereas the most adequate question about adverbs of manner qualifying samobody’s activity is: Na czym polega sposób, w jaki ktoś coś robi? A nd f inally, the third group concenrs adverbs of manner expressing the circumstances of somebody’s activity. Their characteristic feature is saying something about what can be verified in reality. The appropriate question about these adverbs is: W czym przejawia się to, że ktoś coś robi.

Słowa kluczowe


przysłówki sposobu; zdania interrogatywne; zdania pytające; semantyka a pragmatyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz K., 1960, Zdania pytajne, w: tenże, Język i poznanie, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 278–287.

Bogusławski A., 1977, On the Semantic Structure of Interrogative Sentences, przedruk w: tenże, Sprawy słowa, Warszawa: Veda, s. 297–302.

Bogusławski A., 1994a, Semantic Primes for Agentive Relations, przedruk w: tenże, Sprawy słowa, Warszawa: Veda, s. 330–352.

Bogusławski A., 1994b, „*Dlaczego wiemy, za co powinniśmy kochać pana profesora?” – Dlaczego?*, przedruk w: tenże, Sprawy słowa, Warszawa: Veda, s. 276–289.

Boniecka B., 2000, Struktura i funkcje pytań w języku polskim, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chojak J., 2009, Zrozumieć „jak”: studium semantyczno-składniowe, Warszawa: BEL Studio.

Danielewiczowa M., 1996, Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza: studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, PWN.

Grochowski M., 1973, Eksplikacje znaczeń czasowników ruchu, w: M. R. Mayenowa (red.), Semiotyka i struktura tekstu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 189–199.

ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubiński T. 1971, Wstęp do logicznej teorii pytań, Warszawa: PWN.

Linde S. B., 1854–1860, Słownik języka polskiego, Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Świdziński M., 1993, Semantics of indirect questions in Polish, Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy „Elipsa”.

Wierzbicka A., 2004, Jak można mówić o Trójcy Świętej w słowach prostych i uniwersalnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism