Analiza semantyczna percepcyjnego czasownika (s)kosztować

Agnieszka Cejmer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.024

Abstrakt


The present article is devoted to a semantic study of the Polish perceptive verb kosztować ‘to taste; to try’. First, it describes the shape of the unit of language formed by the verb kosztować ktoś skosztował coś, and its valency properties. Then, a detailed analysis of the unit ktoś skosztował coś in opposition to two other units of taste perception – ktoś próbuje coś and ktoś smakuje coś is conducted. T he a rticle concludes with a proposal for a semantic explication of the examined unit.


Słowa kluczowe


semantyka strukturalna; czasowniki percepcyjne; analiza semantyczna; skosztować; kosztować

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy 8, s. 356–364.

Bogusławski A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dobaczewski A., 2002, Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, Warszawa: KLF UW.

Grochowski M., 1993, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej UW.

Grochowski M., Karolak S., Topolińska Z., 1984, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, t. 1, Warszawa: PWN.

ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saloni Z., 2010, Czasownik polski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

SJPDor: Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, PWN.

SJPSz: Szymczak M. (red.), 1992, Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa: PWN.

SWJP: Dunaj B. (red.), 1999, Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, Warszawa: Wilga.

Topolińska Z., 2010, W sprawie przypadka: gawęda językoznawcza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wartini M., 2009, Aspekt z określnikami krotności ograniczonej w języku rosyjskim i polskim (na materiale form czasu przeszłego), praca doktorska, http://www.sbc.org.pl/Content/19423/doktorat3005.pdf [10.12.2011].

Wierzbicka A., 1980, Lingua Mentalis. The Semantics of Natural Language, Sydney: Academic Press.

Żelazko K., 1975, Czasowniki przechodnie o składni wielorakiej w języku polskim, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Żurowski S., 2007, Cechy semantyczne jednostki leksykalnej ktoś słyszy coś, Prace Filologiczne 52, s. 469–480.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism