The Vilamovicean Passive

Alexander Andrason

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.014

Abstrakt


Strona bierna w języku wilamowskim

Celem niniejszego artykułu jest szczegółowy opis konstrukcji składniowych  wprowadzających stronę bierną w języku wilamowskim. Analiza materiału zgromadzonego  podczas badań terenowych w Wilamowicach w roku 2009 i 2010 dowodzi,  iż wilamowski ma nie jedną, jak dotychczas twierdzono, lecz trzy peryfrastyczne  formacje pasywne. Konstrukcje te składają się z czasowników posiłkowych zajnwada lub błajn – mogących pojawić się w czasie teraźniejszym, przyszłym, przeszłym  złożonym (perfekcie), przeszłym prostym (preteritum) i zaprzeszłym – oraz  z nieodmiennego imiesłowu biernego. Użycie tych formacji, choć w wielu wypadkach  zbliżone, nie jest identyczne. Na przykład, strona bierna z zajn oraz błajn wyróżnia  się tym, iż ma znaczenie statyczne, podczas gdy konstrukcja z czasownikiem  wada niezmiennie wyraża znaczenie dynamiczne. Inna różnica dotyczy częstości  użycia. Formacje z zajn i wada są uznawane za poprawne przez wszystkich informatorów,  strona bierna z błajn jest konstrukcją używaną jedynie przez najstarszych  Wilamowian, w szczególności przez tych, którzy nie zostali poddani germanizacji  w czasie drugiej wojny światowej.    


Słowa kluczowe


Germanic linguistics; endangered and minority languages; verbal system, passive

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrason A., 2008a, Vilamovicean and the language contact phenomenon – the influence

of Polish on the smallest Germanic language, Talk presented at the Institute

of Linguistics, University of Manchester. May 6, 2008.

Andrason A., 2008b, Do the Preterit and the Perfect mean the same? Some remarks on the Vilamovicean verbal system from the grammaticalization perspective, Talk presented at the Indo-European Seminar Series at the Department of Classics,

University of Cambridge. December 3, 2008.

Andrason A., 2009, Expressions of futurity in the Vilamovicean language, Talk presented at the School of Oriental and African Studies SOAS, University of London. October 21, 2009.

Andrason A., 2010a, Vilamovicean verbal system – Do the Preterite and the Perfect mean the same?, Linguistica Copernicana 3, p. 371–285.

Andrason A., 2010b, Expressions of futurity in the Vilamovicean language, SPIL PLUS 40, p. 1–11.

Bybee J., Perkins R., Pagliuca W., 1994, The Evolution of Grammar, Chicago–London: The University of Chicago Press.

Dahl Ö., 2000, The Tense and Aspect Systems of European Languages in a Typological Perspective, in: Östen Dahl (ed.), Tense and Aspect in the Languages of Europe, Berlin–New York: Mouton de Gruyter, p. 3–25.

Danek J., 2007, Wymysöjer śtytła, Wilamowice: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Dobczyński W., 2002, Śpiewnik Gminy Wilamowice, Wilamowice: Gmina Wilamowice.

Gara J., 2006, Zbiór piosenek wilamowskich, Wilamowice.

Kleczkowski A., 1920, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Fonetyka i fleksja, Kraków: PAN.

Lasatowicz M., 1992, Die deutsche Mundart von Wilamowice zwischen 1920 und 1987, Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Młynek L., 1907, Narzecze wilamowickie, Tarnów: J. Pisz.

Wicherkiewicz T., 2004, The Making of a Language, Trends in Linguistics. Documentation 19, Berlin–New York: Mouton de Gruyter.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism