Apozycje luźne a wtrącenia zależne formalnie

Andrzej Moroz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.011

Abstrakt


The article proves the connection between free appositional constructions and selected classes of improper interjections. In the course of the analysis, the author has demonstrated that most of the described structures are characterized by structural closeness and postposition in relation to the connected components. The similarity between appositions and certain strings containing an interjected verb phrase has also been shown. Furthermore, such expressions fulfill the definition of an interjection. Similar formal restrictions, such as doubly isolated apposition, are imposed upon these structures. Additionally, the article discusses the rules of usage for this type of interjected verbs.

 


Słowa kluczowe


składnia formalna; apozycja; wtrącenie; wyrażenie parentetyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 1977, Problems of the thematic-rhematic structure of sentences, Warszawa: PWN.

BUTTLER D., 1986, Składnia, w: D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa: PWN, s. 301–448.

GĘBKA-WOLAK M., 1999, O możliwości interpretowania grup apozycyjnych z członem wyodrębnionym interpunkcyjnie jako konstrukcji współrzędnych, Poradnik Językowy, z. 1, s. 21–29.

GROCHOWSKI M., 1983, Metatekstowa interpretacja parentezy, w: T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie, Wrocław: Ossolineum, s. 247–258.

JADACKA H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

KALLAS K., 1978, Konstrukcje apozycyjne we współczesnym języku polskim. Próba definicji terminu na podstawie charakterystyki formalno-syntaktycznej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. 93, s. 3–30.

KALLAS K., 1980, Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń: Wydawnictwo UMK.

KALLAS K., 1993, Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Toruń: Wydawnictwo UMK.

MOROZ A., 2010, Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

NSPP, 2000, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, A. Markowski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SALONI Z., 1977, W sprawie interpunkcyjnego usamodzielnienia członu zdaniowego, Język Polski LVII, z. 4, s. 261–272.

SALONI Z., 2004, O podrzędnym mianowniku przyrzeczownikowym w języku polskim, w: A. Moroz, M. Wiśniewski (red.), Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 55–66.

ŚWIDZIŃSKI M., 1996, Własności składniowe wypowiedników polskich, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

WAJSZCZUK J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

WIŚNIEWSKI M., 1994, Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych, Toruń: Wydawnictwo UMK.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism