Zapożyczenia w XVI-wiecznym słownictwie medycznym i ich dzisiejsze losy (na materiale zielnika Stefana Falimirza)

Lucyna Agnieszka Jankowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.027

Abstrakt


The paper presents similarities and differences in the behaviour of the borrowings in the 16th century medical vocabulary, and their presence in contemporary Polish. The comparison concerns the status of the borrowings in the 16th century (division into terminological borrowings and non-terminological ones) and in the 20th and 21st centuries, their numbers, origin, meanings, structure, chronology, frequency, possible synonyms, and the impact of the above mentioned factors on their survival until today. It results from the analysis that non-terminological borrowings survived in a higher number, however, their status in contemporary Polish is different, since most of them have become terms. On the other hand, terminological borrowings, despite the fact that just few of them have survived (7,1%), still constitute a part of the specialist vocabulary.


Słowa kluczowe


język polski; historia języka; leksyka XVI wieku; terminologia medyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BINIEWICZ J., 1992, Leksykalne eksponenty stylu naukowego, w: S. Gajda (red.), Systematyzacja pojęć w stylistyce. Ma­teriały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, Instytut Filologii Polskiej, s. 209–214.

BINIEWICZ J., 1994, Polska terminologia techniczna (O. Strumieński, O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, 1573), Zeszyty Naukowe WSP im. Powstańców Śląskich w Opolu, Językoznawstwo 15, s. 5–10.

BINIEWICZ J., 1997, Traktat O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów... Olbrychta Strumieńskiego. Początki polskiego piśmiennictwa naukowego, w: B. Wy­­derka (red.), Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność, Opole: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział II Języka i Literatury, s. 19–28.

BINIEWICZ J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

JANKOWIAK L. A., 2005, Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 1. Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

JANKOWIAK L. A., 2006, Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 2. Słownik, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

JANKOWIAK L. A., 2008, Zapożyczenia terminologiczne z zielnika Stefana Falimirza (1534 r.) we współczesnej polszczyźnie, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 43, s. 35–49.

JANKOWIAK L. A., 2009, Szesnastowieczne zapożyczenia nieterminologiczne z zielnika Stefana Falimirza we współczesnej polszczyźnie, [w druku].

ŁUCZYŃSKI E., 1986, Staropolskie słownictwo związane z żeglugą XV i XVI wiek, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

SPXVI – M. R. Mayenowa, F. Pepłowski (red.), 1966–2004, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–22 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, t. 23–32 Warszawa: Instytut Badań Literackich.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism