O wyrażeniach na krok i o krok. Przyczynek składniowo-semantyczny

Paulina Rosalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.025

Abstrakt


The article provides an analysis of the units of description with forms na krok and o krok, as they are described by general Polish dictionaries and dictionaries of set phrases. The analysis aims to distinguish all lexicological units in Polish are constituted by the aforementioned sequences. The author singles out one multi-elemental lexical unit of contemporary Polish ([ktoś] jest (o) krok od [czegoś] ‘[somebody] is close/near to [something]’), while all the remaining expressions are considered to be syntactical constructions.

Słowa kluczowe


jednostka leksykalna; semantyka; związek frazeologiczny; współczesny język polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GROCHOWSKI M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń: Wydawnictwo UMK.

GROCHOWSKI M., 2007, O kwalifikacji gramatycznej jednostek o postaci nie, w: J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska (red.), Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa ofiarowana Teresie Friedelównie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 271–279.

MILEWSKA B., 2003, Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk: Wydawnictwo UG.

RUDNICKA E., 2004, Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

ŻUROWSKI S., 2006, Jednosegmentowe jednostki leksykalne o postaci nie, Polonica, t. 26–27, s. 131–146.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism