Teoria emocji Anny Wierzbickiej

Katarzyna Kuś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.010

Abstrakt


The paper presents the psychological model of emotions which emerges from Anna Wierzbicka’s works written since the mid-1980s. The analysis of her theses on emotions and of her research into the meaning of the emotional terms leads to the distinction of a three-level mechanism responsible for the development and recognition of emotions: the level of physiological reactions of the organism, the level of subjective feelings, and the level of language conceptualization. Wierzbicka’s concept of what basic emotions are is also put forward. Furthermore, the paper argues that, against Wierzbicka’s intentions, there is no place for basic emotions in the reconstructed model.


Słowa kluczowe


emocje, emocje podstawowe; Anna Wierzbicka; naturalny metajęzyk semantyczny; uniwersalia pojęciowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ekman P., Davidson J., 1998, Natura emocji: podstawowe zagadnienia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gasiul H., 2007, Teorie emocji i motywacji, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Komorowska-Mach J., Kuś K., 2009, Psychologiczna teoria emocji podstawowych w świetle krytyki lingwistycznej, w: II Studenckie Forum Badań nad Językiem. Teksty pokonferencyjne, Warszawa, s. 72–81.

Łosiak W., 2007, Psychologia emocji, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stein N. L., Trabasso T., 1991, The organization of emotional experience: Creating links among emotion, thinking and intentional action, Cognition and Emotion (special issue) 6, s. 225–244.

Wierzbicka A., 1992a, Are there basic human emotions?, niepublikowany manuskrypt.

Wierzbicka A., 1992b, Defining emotion concepts, Cognitive Science 16, s. 539–581.

Wierzbicka A., 1992c, Are emotions Universal or Culture Specific? oraz Describing the Indescribable, w: tejże, Semantics, Culture and Cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations, New York: Oxford University Press, s. 119–179.

Wierzbicka A., 1992d, What influences the subjective experience of emotions and what is the relationship between feelings and emotions?, nieopublikowany manuskrypt.

Wierzbicka A., 1993a, Reading human faces: Emotion components and universal semantics, Pragmatics and Cognition 1(1), s. 1–23.

Wierzbicka A., 1993b, A Conceptual Basis for Cultural Psychology, Ethos, vol. 21, no. 2, s. 205–231.

Wierzbicka A., 1994a, Emotion, language, and ‘cultural scripts’, w: S. Kitayama, H. R. Markus (red.), Emotion and Culture: Empirical studies of mutual influence, Washington: American Psychological Association, s. 130–162.

Wierzbicka A., 1994b, Everyday conceptions of emotion (a semantic perspective), w: J. Russell (red.), Everyday Conceptions of Emotion, Dordrecht: Kluwer, s. 17– 48.

Wierzbicka A., 1995, Emotion and facial expression: A semantic perspective, Culture & Psychology 1, s. 227–258.

Wierzbicka A., 1999a, Mówienie o emocjach, semantyka, kultura i poznanie, w: Język – umysł – kultura, Warszawa: PWN, s. 138–188.

Wierzbicka A., 1999b, Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and universals, Cambridge: Cambridge University Press.

Wierzbicka A., 2004, Podmiot rozdwojony w sobie: dwa języki, dwie kultury, jedno (?) ja, Materiały do wykładu wygłoszonego podczas konferencji naukowej Podmiot w języku i w kulturze, zorganizowanej z okazji nadania przez Senat UMCS w Lublinie tytułu doktora honoris causa Profesor Annie Wierzbickiej.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism