Ile jest we współczesnej polszczyźnie czasowników dwuaspektowych?

Jacek Perlin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.007

Abstrakt


A small number of Polish verbs are bi-aspectual, i.e. they can be either perfective or imperfective. Most of them are of foreign origin and have a specific technical or scientific usage, although some verbs in this group are quite common. It is not always easy to detect bi-aspectual verbs because they do not appear in all possible contexts or they are so rare that even native speakers have doubts about their correct usage. The aim of the present paper is to establish the actual number of bi-aspectual verbs in modern Polish, as well as to discover the criteria of identification of such verbs.


Słowa kluczowe


aspekt czasownikowy; czasowniki dwuaspektowe; kryteria identyfikacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awdiejew A., Habrajska G., 2004–2006, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1–2, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

Bogusławski A., 2004, Aspekt i negacja, Warszawa: Wydawnictwo Takt.

Dyszak A. S., 2001, Rzeczowniki i czasowniki defektywne w systemie fleksyjnym współczesnej polszczyzny, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LVII, s. 141–154.

Holvoet A., 1989, Aspekt a modalność w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław: Ossolineum.

Karolak S., 1996, O semantyce aspektu (w dwudziestą rocznicę publikacji rozprawy F. Antinucciego i L. Gebert „Semantyka aspektu czasownikowego”), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LII, s. 9–56.

Kiparsky P., Kiparsky C., 1970, Fact, w: M. Bierwisch, K. Heidolph (red.), Progress in Linguistics, The Hague: Mouton, s. 143–173.

Kuryłowicz J., Miejsce aspektu w systemie koniugacyjnym, w: Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodlowski, Prace Komisji Językoznawstwa 32, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 93–98.

Padučeva E. V., 1998, On non-compatibility of partitive and imperfective in Russian, w: H. Schnelle (red.), Theoretical Linguistics 24, Berlin–New York: Walter de Gruyter, s. 73–82.

Śmiech W., 1971, Funkcje aspektów czasownikowych we współczesnym języku ogólnopolskim, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wierzbicka A., 1967, On the Semantics of the Verbal Aspects in Polish, w: To Honour Roman Jakobson III, The Hague–Paris: Mouton, s. 2231–2249.

Włodarczyk H., 1997, L’aspect verbal dans le contexte en polonais et en russe, Paris: Institut d’Etudes Slaves.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism