DLA – semantyka i składnia

Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.006

Abstrakt


The author presents the semantic and syntactic evolution of the preposition dla in Polish, and the overlapping of its functional zone with that of the morphological dative form.


Słowa kluczowe


przyimek; derywacja semantyczna; antropocentryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Doroszewski W. (red.), 1958, Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa: PWN.

Gawroński A., 1922, O przyimku dla w dzisiejszej polszczyźnie, Język Polski VII, z. 1–2, s. 1–12 i 53–61.

Koneczna H. (red.), 1965, Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 1, Warszawa: Ossolineum.

Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa 1807–1814, wyd. 2 poprawione i pomnożone, Lwów 1854–1860, wyd. 2 rep., Warszawa 1951.

Mayenowa M. R. (red.), 1971, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 5, Wrocław–Warszawa– Kraków: Ossolineum.

Urbańczyk S. (red.), 1953, Słownik staropolski, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej, 1822–1863. Wybór przykładów, 1975, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór przykładów, 1977, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, 1966, oprac. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI w.). Wybór przykładów, 1971, oprac. Z. Klemensiewicz i in., Wrocław: Ossolineum.

Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700–1780). Wybór przykładów, 1972, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław: Ossolineum.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism